Taxi H.C.T brengt dagelijks leerlingen van en naar diverse scholen, dagverblijven en buitenschoolse-opvang in de regio. Taxi H.C.T maakt de zorg om deze, vaak bijzondere, kinderen ‘onze’ zorg. Voor onze chauffeurs zijn veiligheid, comfort en empathie heel erg belangrijk. In samenspraak met u zorgen wij ervoor dat uw kind op de plaats van bestemming komt.

Taxi H.C.T verzorgt de taxiritten zoveel mogelijk met vaste chauffeurs en volgens een vaste route. Dit doen we om belangrijke rust en regelmaat te scheppen in het toch al hectische bestaan van de kinderen. Dat geeft extra rust en maakt het vervoer voor alle partijen een veel prettiger ervaring. In goed overleg met de ouders/verzorgers bespreken we wat de mogelijkheden zijn en daarmee onderscheiden wij ons duidelijk van andere vervoerders. Wij blijven graag in gesprek met de klant, zodat de dienst zo probleemloos verloopt. Natuurlijk binnen de gestelde regelgeving en de daaraan gekoppelde vergoeding.

Wij geven onze chauffeurs 2 maal per jaar een voorlichting over omgang met o.a. autisme. Het doel is om handvatten te geven hoe in te spelen op het gedrag van deze kinderen en/of (jong) volwassenen. De bijeenkomsten worden verzorgd door ervaringsdeskundigen.

Als u gebruik wilt maken van leerling vervoer, raden wij u aan contact op te nemen met de gemeentelijke instelling (Afdeling onderwijs) in uw eigen woonplaats.